Zwroty towarów

REGULAMIN ZWROTÓW TOWARÓW ZAKUPIONYCH W SKLEPACH DYWYTA

OBOWIĄZUJĄCY W SKLEPACH DYWYTA OD DNIA 1 Października  2018 ROKU

 • §1

Niniejszy regulamin określa, wiążące każdego Konsumenta, zasady zwrotu towaru w sklepach DYWYTA.

 • §2

Konsument ma prawo dokonać zwrotu towaru zakupionego w sklepie DYWYTA w którym, zakupił towar w terminie 14 dni od dnia dokonania jego zakupu (tzn. od dnia ujawnionego na paragonie fiskalnym jako data sprzedaży). Zwrot rozliczony zostanie tylko i wyłącznie poprzez doładowanie karty zwrotowej o wartość zwracanego towaru.

 • §3

Jeżeli klient chce zwrócić towar powinien:

 1. a) udać się osobiście do sklepu DYWYTA, a także okazać i doręczyć sprzedawcy oryginalny paragon fiskalny, który został mu wydany w momencie zakupu zwracanego towaru,
 2. b) w razie uznania przez sprzedawcę, iż dana sytuacja kwalifikuje się do zwrotu towaru zgodnie z niniejszym regulaminem, sprzedawca odbierze od Klienta towar a także wydany Klientowi w momencie zakupu paragon fiskalny a następnie dokona zwrotu doładowując Klientowi kartę zwrotową o kwotę równą cenie, którą Klient uiścił w momencie zakupu towaru.
 • §4

Towar, który Konsument zamierza zwrócić na zasadach niniejszego regulaminu:

 1. a) nie może posiadać jakichkolwiek znamion użytkowania, w szczególności nie może być uszkodzony mechanicznie ani nie może posiadać żadnych innych, nawet nieznacznych wad fizycznych,
 2. b) musi posiadać przymocowane do niego na stałe wszelkie oznaczenia (w tym metki), w które zaopatrzył towar sprzedawca w chwili zakupu. Oznaczenia takie muszą być oryginalne (tj. pochodzić od sprzedawcy) i nie mogą nosić śladów ich wymontowania i ponownego przymocowania do towaru,
 3. c) towar, który w momencie sprzedaży był specyficznie zapakowany (np. pościel), powinien znajdować się w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu.

 

 

 • §5

Zwrotowi objętych niniejszym regulaminem nie podlegają następujące towary:

 1. a) niepełne paczki paneli podłogowych,
 2. b) towary cięte,
 3. c) towary objęte promocją, za wyjątkiem paneli
 4. d) towar, którego cena w momencie jego sprzedaży została obniżona ze względu na wady fizyczne, uszkodzenia, niepełną wartość jakie występowały w towarze.
 5. e) towary z wyprzedaży,
 6. f) kołdry, poduszki
 • §6

Konsument, który zamierza skorzystać ze zwrotu ma prawo i obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem, który jest udostępniony do wglądu w sklepie DYWYTA w którym dokonał zakupu oraz na stronie internetowej www.dywyta.com.pl

 • §7

Organizator ma prawo odwołać lub skrócić okres trwania zasad objętych niniejszym regulaminem bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie pisemnej informacji w sklepach DYWYTA.

 • §8

Karta zwrotowa, informacje:

 1. a) karta zwrotowa jest ważna od daty jej wydania przez 6 miesięcy,
  b) karta jest wyłącznie do zrealizowania w sklepach DYWYTA,
  c) karta służy tylko do dokonywania zwrotu określonej kwoty za zwrócony towar,
  d) karta aby była ważna nie może być pęknięta, a kod kreskowy musi być zdolny do odczytu.